Her geçen gün kişi başına düşen enerji tüketimi en yüksek seviyelerine ulaşmaktadır. Bu nedenle; var olan enerji kaynaklarının korunması ve enerji tasarrufu konuları önem kazanmaktadır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla; doğal kaynaklardan enerji üretmek kadar, varolan kaynakları korumak ve onlardan yararlanmak da önemlidir.

Enerji üretmek için kurulan nükleer, termik ve hidroelektrik santrallerin yararlarının yanı sıra radyasyon riski, yüksek ölçüde C02 salınımı ve hafriyat atıkları gibi zararları da göz ardı edilmemelidir. Oysa; Güneş, rüzgar ve dalga gibi doğal enerji kaynakları işlenmeden kullanıldığı takdirde; hiçbir olumsuz çevresel etki yaratılmadan, enerji tasarrufu sağlamak mümkündür.

Yapılan doğal aydınlatma projeleri , yapay aydınlatma kullanımını azaltıp gereksiz enerji kullanımını engeller. Bu sayede gereksiz karbon salınımı engellenmiş olur.

Biz engellenen bu karbon salınımını görselleştirmek ve yararını daha somut bir şekilde anlatmak için Günışığı Ormanı projesini başlattık. Günışığı Ormanında her bir ağaç 620 kg CO2 ye eşit olup, engellenen karbon salınımı kadar ağaç belirlenip sertifikası hazırlanmakta ve uygulayıcı firmaya verilmektedir.

Yapılan projeler sadece amortisman ve maliyet azaltımı değil, ayrıca doğaya olan saygımızın bir göstergesidir.