Üretkenlik

Günışığı çalışan bir insanın üretkenliğinde %6 – 16 arasında artış sağlamaktadır. İş kalitesinin artmasına sebep olurken, işyerinde bulunmama oranını düşürür.

Öğrenci Performansında Artış

Günışığının öğrenci performansında ise yüksek miktarda artış sağladığı gözlemlenmiştir. USA'da 3 eyalette 21.000 öğrenci üzerinde yapılan teste göre, öğrencilerin %20sinin Matematik testlerinde, %26sının ise Okuma testlerinde başarısının yükseldiği tespit edilmiştir.

Çalışan sağlığı ve sunduğu olanaklar

Pencere kenarında gün boyunca gün ışığından yararlanarak çalışan işçilerde %20 oranında daha az rahatsızlıklara rastlanmaktadır. Bu durum da sağlık hizmetleri için gereksiz ve yüksek maliyetli masraftan kurtarır.

Binaların Olumsuz Çevresel Etkilerinin Azaltılması

Gün Işığı ile yapılan aydınlatmalarda, aydınlatılan mekanlarda ısınma sorunuyla karşılaşılmamaktadır. Ayrıca yapay aydınlatma sistemlerinin kullanımı sırasında termik santrallerde tüketilen enerji ve sebep olduğu karbondioksit üretimi indirgenmiş olur. Çevre kirliliğinde azalma meydana gelir.

Enerji Tasarrufu

Türkiye'de yıllık enerji tüketiminin yaklaşık %40'ından fazlası aydınlatma için kullanılmaktadir. Doğal aydınlatma kullanımı ise bu miktarı gözle görülür bir şekilde azaltmaktadır. Ofis, depo vb gibi işyerlerinin aydınlatma amaçlı enerji harcamalarında %97'ye varan oranlarda tasarruf sağlar. Ayrıca günışığının en verimli olduğu 11.00-16.00 saatlerinde, aynı zamanda enerji kullanım ihtiyacının en fazla olması, doğal aydınlatmada verimin artmasına ve yapay aydınlatma ihtiyacının en aza indirgenmesine katkıda bulunur.